تبلیغات
دنیا را داستان ها ساخته اند نه اتم ها!

فانی

جمعه 26 فروردین 1390 03:44 ب.ظ

نویسنده : معین
ارسال شده در: عشق ،
عاشقی در خانه معشوقی را کوفت.
جواب شنید: کیست؟
گفت: من.
صدا از پشت در گفت: برو کسی خانه نیست.
جوان رفت و چندی خود را در عشق پخته کرد.
سال بعد بازگشت و چون از نو بر در کوفت،
جواب آمد: کیست؟ این بار گفت: تو
و در باز شد

"مثنوی معنوی"دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 6 اسفند 1390 03:51 ب.ظ