تبلیغات
دنیا را داستان ها ساخته اند نه اتم ها!

بخشش

پنجشنبه 25 فروردین 1390 12:33 ب.ظ

نویسنده : معین
ارسال شده در: پند اموز ،
یکی از سربازان ناپلئون مرتکب جنایتی شد، در نتیجه او را محکوم به مرگ کردند. روز اعدام فرا رسید. مادر سرباز التماس میکرد که از گناه فرزندش چشم پوشی کنند.
-خانم عمل پسر شما سزاوار بخشش نیست.
- میدانم اگر سزاوار ترحم بود که دیگر به بخشش احتیاج نداشت. بخشش یعنی اینکه آدم بتواند فراتر از انتقام یا عدالت برود.
وقتی ناپلئون این جملات را شنید، دستور داد حکم اعدام را به تبعید تبدیل کنند.
 

 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 6 اسفند 1390 02:52 ب.ظ