تبلیغات
دنیا را داستان ها ساخته اند نه اتم ها!

مكاتب سیاسی از دیدگاه دكتر شریعتی

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 03:31 ب.ظ

نویسنده : معین
ارسال شده در: دکتر علی شریعتی ،

دموکراسی میگوید: حرفت را خودت بزن نانت را من می خورم.


مارکسیسم میگوید: نانت را خودت بخور حرفت را من میزنم.


فاشیسم میگوید: نانت را من میخورم، حرفت را هم من میزنم، تو فقط برای من کف بزن.


اسلام حقیقی میگوید: نانت را خودت بخور، حرفت را هم خودت بزن، من برای اینم که به حق برسی.


اسلام دروغین میگوید: تو نانت را بیاور بده به ما، ما قسمتی از آن را جلویت می اندازیم و تو حرف بزن ... اما حرفی که ما می گوییم.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 6 اسفند 1390 03:41 ب.ظ